Z pomocą Boga

Z pomocą Boga miłego,

W Trójcy świętej jedynego,

Każdy z serca nabożnego

Chwal Boga wszechmogącego.


Chwal też matkę Syna jego,

Będzie bardzo wdzięczna tego:

Każdy wedle swej możności,

Czyń posługę jej godności.


Wielkie pomocy miewają,

Ci co wianek jej mawiają:

Bo wianek u jej miłości,

Jest niewymównej ważności.


Ci co nabożnie mawiają,

Częstokroć gniew Boży koją:

Bo Panna Syna ubłaga,

Gdzie się miał mścić to wspomaga.


Jest to wianek znamienity,

Z męki Jezusa uwity,

Kto go nabożnie wspomina,

Ubłaga gniew Boga Syna.


Ten co go nabożnie mawia,

Z grzechów go Pan Bóg wybawia,

Smutek od niego oddala,

Z trudnych razów go wyzwala.


Wiemy bracia, wiemy siostry,

Że cierniowy wianek ostry:

Nosił go Pan na swej głowie,

Wtłoczyli mu go żydowie.


Ale nasz wianek różany,

Wdzięczny jest u naszej Panny;

Bo w woni niepospolity,

Z lilii rajskiej uwity.


Trzykroć piędziesiąt mawiajcie,

Pozdrowienie jej dawajcie:

Zdrowaś bądź Panno Maryja,

Jezusowa matko miła.


Przed każdym dziesiątkiem pacierz,

Rażdy brat i siostra takżeż:

Bo bez zapłaty nie będzie,

Z jej Synem królować będzie.


Żywe i zmarłe wpisują,

Insi za nie ofiarują:

Bracia, siostry za nie proszą,

Z grzechów i z mąk je wynoszą.


Miłościwe lato dano,

I też odpusty przydano,

Aby tej Pannie służono,

I jej pomocy proszono.


Kto tej Pannie wiernie służy,

Temu czart najmniej nie płuży,

Bo go Panna w swojej mocy,

Broni we dnie także w nocy.


Bracia wianka różanego,

Nauczaj jeden drugiego;

Bo kto go więcej nauczy,

Ten zbawiennej drogi uczy.


Ci co mówią wianek Pannie,

Bardzo Chrystus łaskaw na nie;

Bo w tym wianku miłej Panny,

Są Pana Jezusa rany.


Wszystka męka od początku,

Jest w tym wianku aż do szczątku:

Od jęcia aż do skonania,

Nie miał Pan odpoczywania.


Weźmij to każdy w swą głowę,

Najdroższą śmierć Jezusowę ,

Rozmyślając ją serdecznie,

Będziesz z nim królować wiecznie.


Rozmiłujmyż się Maryi,

Pozdrawiając ją wiankiem jej:

Przez to święte pozdrowienie,

Odbierzem wieczne zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików