Zdrowaś bądź Maryja

Zdrowaś bądź Maryja śpiewana bywa na Roratach.

Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,

Panu Bogu miła, Matko litościwa.

Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.


Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,

Przykazania twego, Boga wszecbmocnego,

On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.


Łaskiś pełna pańskiej, Czystości anielskiej,

Pannaś nad Pannami, Swięta nad świętemi,

O Najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.


Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,

Bez grzechuś poczęła, Wielkąś sławę wzięła,

Przez twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie.


Pan stworzył Adama, Ludzkiego plemienia

Ojca, Ewę matkę, Co zgrzeszyli jabłkiem;

Aleś ty naprawiła, Co Ewa straciła.


Z tobą był Duch święty, Syn Boży poczęty

W twym żywocie czystym, Trójcy świętej miłym,

I z ciebie się narodził, Obyczajem dziwnym.


Błogoslawlonaś ty, Nad wszystko stworzenie,

Pan Bóg wszechmogący, Dał przez cię zbawienie,

Jezus Syn twój odkupił, Wszystko ludzkie plemię.


Tyś jest litościwa, Matka nasza miła,

Jaśniejsza nad słońce, W najświętszej zasłudze,

W twojejci są obronie, Wszyscy grzeszni ludzie.


Między niewiastami, Czystemi Pannami,

Tyś sama najszystsza, Królowa Anielska,

Nie była Panu Bogu, Żadna nad cię milsza.


Błogosławion owoc, Żywota twojego

Jezus miłościwy, Syn Boga żywego,

Bądźże jemu cześć, chwała, Z dobrodziejstwa jego.


Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie,

Racz dać ludu twemu, Tu dziś zebranemu,

Przez zasługi Matki twej, Domieść chwały wiecznej.


Amen wszyscy rzeczmy, Wierni chrześcijanie,

Cośmy się tu zeszli, Ku chwale tej Pannie,

Zachowaj nas od złego, Twojemi prośbami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików