Alleluja cześć Mu

Alleluja cześć Mu

Alleluja cześć Mu

Alleluja cześć Mu


Jezus Chrystus przyszedł na ziemię

Przyszedł po to, by zbawić ciebie

I właśnie On, przez moc swojej krwi

Zbawienie dał, byś miał je i ty

Ja cieszę się, tak wciąż cieszę się!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików