Aż sponad mórz i szczytów gór

Aż sponad mórz i szczytów gór

Twa miłość spływa na mnie w dół

A ja otwieram serce me

Niech miłość Twa uwolni mnie

Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej

Do Ciebie wznoszę ręce me

Chce zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie


O miłości Twej zawsze śpiewać

Chcę o miłości Twej zawsze śpiewać!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików