Bądź błogosławiony

Bądź błogosławiony, nasz Boże!

Ty byłeś, jesteś i masz przyjść

Bądź błogosławiony nasz Boże!

Na wieki wieczne trwasz


Niebiański Ojcze, kochamy Cię!

Wywyższać chcemy święte Imię Twe

Twe Królestwo niechaj będzie utwierdzone w nas!

Swą potęgę objawiasz w ludzie swym


Najświętszy Boże, wywyższamy Cię!

Kładziemy wszystko dziś przed tronem Twym

Wonność Twojej obecności odczuwamy wciąż

Gdy wielbimy wspaniałe Imię Twe

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików