Będę błogosławił Pana

Chwalcie Pana z niebios,

Chwalcie Go na wysokościach!


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,

Chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Chwalcie Go, słońce i księżycu,

Chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Chwalcie Go niebo najwyższe,

I wody, które są pod niebem.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Chwalcie Pana na ziemi:

Potwory morskie i wszystkie głębiny.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Ogniu i gradzie, mgło i śniegu,

Gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy!


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Góry i wszystkie pagórki,

Drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,

Płazy i ptactwo skrzydlate.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Królowie ziemscy i wszelkie narody,

Władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi.


Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!


Niech Imię Pana wychwalają,

Bo tylko Imię Jego jest wzniosłe.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików