Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz

Spotkamy się w Nowym Jeruzalem


Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas

Przed Ojcem Swym, przed Adonai


Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się

Co dawno już objawił Bóg

Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się

Nie poddawaj się

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików