Błogosław duszo moja Panu

Błogosław duszo moja Panu

I wszystko, co we mnie Jego imieniu

Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj

Wszystkich dobrodziejstw Jego


On odpuszcza wszystkie winy twoje

Leczy wszystkie choroby twoje

On ratuje od zguby życie twoje

On wieńczy cię łaską i litością


On nasyca dobrem życie twoje

Tak, iż odnawia się jak u orła młodość twoja

Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików