Bóg króluje, raduj się ziemio

Sprawiedliwość i prawość

Podwaliną Jego tronu

Ogień przed Nim kroczy

I trawi naokoło nieprzyjaciół Jego


Bóg króluje, raduj się ziemio

Weselcie się wyspy mnogie


Jego błyskawice rozświecają świat

Zobaczyła to ziemia i zadrżała

Góry jak wosk topnieją

Przed Panem, przed Panem

I władcą wszystkiej ziemi


Światło wschodzi dla sprawiedliwego

A dla ludzi prawego serca radość

Weselcie się sprawiedliwi w Panu

I wysławiajcie Jego święte imię

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików