Boże, coś Polskę

Katolicka pieśń patriotyczna, popularna szczególnie w 1918 roku.

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęg i chwały,

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,

A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,

Jakże to musi być okropnie z tymi,

Którym ojczyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Wróć nowej Polsce świetność starożytną,

Użyźnij pola, spustoszałe łany,

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,

Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe

Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy

Oddaj od nas klęski, mordy boju,

Połącz wolności węzłem Twoje ludy

Pod jedno berło Anioła Pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany

Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.

Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,

Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Boże Najświętszy, od którego woli

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,

Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

By ich męczeństwa uwieńczone skronie

Nam do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,

W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!


Powstała z grobu na Twe władne słowo

Polska, wolności narodów chorąży.

Pierzchnęły straże, a ponad jej głową

Znów swobodnie Orzeł Biały króży !

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików