Boże kocham Cię

Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Co jest na ziemi staworzenia,

Odmieniam w miłości pienia.

Niech Cię chwalą wysławiają,

A mnie do uszu wołają:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy,

Rok, godziny, moment każdy.

Dzień i noc niechaj Cię chwalą,

Serce miłością zapalą.


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Co się na ziemi znajduje,

Co nad ziemię wylatuje,

Co w rzekach i w morzu pływa,

Niechaj tę pieśń ze mną śpiewa:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Ile trawek się rachuje

Ile liścia się znajduje,

Tyle pragnę mieć języka,

Którym niech serce wykrzyka:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Dusza, ciało, wszystkie siły,

Ciebie tylko ulubiły,

I co we mnie się znajduje,

Miłościa się Twą krępuje,


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Rozum, wolę, zmysły, chęci,

Sławę, honor i co nęci;

Z sercać wszystko to daruję,

Wieczném prawém zapisuję,


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Wszystkie tchnienia i stąpienia,

Znaczą miłości pragnienia:

Ilekroć mój puls uderza,

Miłością się twą wymierza,


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Choć się oczy zamykają,

Snu potrzby zażywają;

Dusza, serce, chęci czują,

Ustawicznie wykrzykują:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Myśli, mowy, wszystkie sprawy,

I roboty i zabawy,

Gdziekolwiek się ja obrócę,

Zawsze śpiewam, zawsze nucę:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Jeźli mnie chcesz słuchać Panie,

O to tylko me wołanie:

Weźmij co jest światowego,

A daj mi siebie samego,


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Weź już świecie, co jest twego,

Weźmij co jest pieszczonego;

Nic mnie już nie kontentuje,

Tylko kiedy wyśpiewuję:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Ani mnie Twa marność ziewdzie,

Ani od Boga odwiedze,

Cale światu już dziękuję,

Sobie szczerze wyśpiewuję:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Żaden smutek, doległości,

Nie odmienią méj miłości,

Kłopot i prześladowanie

Tylko wzmocnią me kochanie,


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Niech się i piekło natęży,

Miłości méj nie zwycięży,

Nikomu już nie hołduję,

Bo w tych słowach tryumfuję:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.


Niech się ze mną, co chce stanie,

Choć Ty mnie opuścisz Panie,

Choć wszystko złe na mnie padnie,

Wołać będę nieustannie:


Boże kocham Cię!

Boże kocham Cię!

Całém sercem kocham Cię.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików