Boże nasz Ty stworzyłeś

Boże nasz, Ty stworzyłeś niebo

Cały wszechświat mocą swoją

Panie nasz Ty stworzyłeś ziemię

Wyciągniętym ramieniem swym

Wszystko mocą swoją możesz sprawić Panie

Wszystko jest dla Ciebie możliwe

Potężny Boże nasz

Wielki w radzie i czynach swych

Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko

Wszystko możesz sprawić mocą swą

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików