Boże w dobroci nigdy nie przebrany

Boże w dobroci nigdy nie przebrany!

Żadnym językiem niewypowiedziany;

Ty jesteś godzien wszelakiéj miłości;

Poszanowania, chwały, uczciwości.


Ciebie chcę, pragnę i ważę samego,

Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego

Najwyższe dobro, Tyś w najwyższéj cenie,

Sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.


Choćby śmnie nigdy za grzechy mój Panie!

Nie karał, przecież żałowałbym za nie:

A żałowałbym dla tego samego,

Żem Cię obraził Pana tak dobrego.


Więc o mój Boże! i teraz żałuję,

Dla tego, że Cię nad wszystko miłuję;

I to u siebie statecznie stanowię,

Że grzechów moich nigdy nie ponowię.


Mam mocną wolą spowiadać się szczerze,

I zawsze trzymać z Tobą to przymierze;

Co gdy uczynię, spodziewam się Ciebie

Widzieć z radością, i żyć z Tobą w niebie.


O Boże dobry! Boże litościwy!

Racz być méj duszy nędznéj miłościwy;

Jakeś ją stworzył, pomóż do zbawienia,

Użycz swéj łaski, broń od potępienia.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików