Chcę mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień

Był taki dzień w życiu moim

Gdy Jezus przy mnie stanął

I zrozumiałem, że On kocha mnie

Więc z całej mojej duszy

Ze wszystkich sił i myśli

Chcę mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień


Chcę mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień

Miłością przezwyciężać to, co złe

Choć zdaję sobie sprawę, że siły me są słabe

Chcę mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień


Codziennie wciąż na nowo

Odkrywam miłość Bożą

I widzę, jak mnie chroni Jego dłoń

Więc z całej mojej duszy

Ze wszystkich sił i myśli

Chcę mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików