Chwal Króla dziś

Chwal Króla dziś za wolność, którą dał ci

Raz poniósł śmierć, byś życie wieczne miał

Chwal Króla dziś, w triumfie śmierć zwyciężył

Wiecznie trwa, Swe rządy wiedzie dziś


Ciemność i strach pokrył świat

Szatan czcił pewne zwycięstwo swe

Lecz Jezus z grobu wstał, On żyje dziś

Grób pusty jest, to królów Król i panów Pan

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików