Do Ciebie Panie pokornie wołamy

Do Ciebie Panie pokornie wołamy,

Łzy wylewając serdecznie wzdychamy.

Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego,

A racz pocieszyć człowieka grzesznego.


Któregoś Panie zbytnie umiłował,

I Krwi naświętszéj przelać nie litował.

Acz miecz Twój srogi bardzo się rozszerzył,

By złości nasze swą srogością zburzył.


Lecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy,

Jednakże Panie ku Tobie wołamy

Byś złości nasze łaskawie przebaczył,

A gniew swój srogi pohamować raczył.


Użycz Twéj łaski ku upamiętaniu,

Daj serce prawe ku Twemu wzywaniu;

Abyśmy zawsze w pobożności żyli,

Ciebie z Świętymi na wieki chwalili.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików