Dobrze jest dziękować Panu

Dobrze jest dziękować Panu

I opiewać imię Twoje, o Najwyższy

Obwieszczać z rana łaskę Twoją

A w nocy wierność Twoją


Na lutni o dziesięciu strunach

Na harfie przy dźwięku cytry

Bo rozweseliłeś mnie czynami Twoimi

Raduję się z dzieł Twoich rąk


Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie

Bardzo głębokie myśli Twoje

Człowiek nierozumny nie zna ich

A głupi nie pojmuje tego


Dobrze jest dziękować Panu

I opiewać imię Twoje, o Najwyższy

Obwieszczać z rana łaskę Twoją

A w nocy wierność Twoją


Choć wyrastają bezbożni jak ziele

I kwitną wszyscy złoczyńcy

I tak zginą na zawsze, na zawsze

Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony


Dobrze jest dziękować Panu

I opiewać imię Twoje, o Najwyższy

Obwieszczać z rana łaskę Twoją

A w nocy wierność Twoją

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików