Dym z jałowca

Dym z jałowca łzy wyciska

Noc się coraz wyżej wznosi

Strumień srebrną falą tryska

Głos porannej ciszy głosi


Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga

Żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest

Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga

Żebyś plecak swoich win, stromą ścieżką umiał nieść

Do Boga, Do Boga, Do Boga


Nad przepaścią się zatrzymaj

Spójrz jak gwiazdy w dół spadają

Spójrz jak drży kosodrzewina

Góry z tobą wraz wołają


Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga

Żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest

Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga

Żebyś plecak swoich win, stromą ścieżką umiał nieść

Do Boga, Do Boga, Do Boga


Usiądź z nami przy ognisku

Płomień twarz ci zarumieni

Usiądziemy razem blisko

Jedną myślą połączeni


Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga

Żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest

Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga

Żebyś plecak swoich win, stromą ścieżką umiał nieść

Do Boga, Do Boga, Do Boga

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików