Dziękuj Mu

Dziękuj Mu za życie, które masz w Nim

Dziękuj Mu, za życie, które dał


Jezus za nas poniósł śmierć, na krzyż przybity grzech

W Nim wolność darowana jest, On zwyciężył śmierć

Pokój przyniósł wszystkim nam, zwycięstwo w walce dał

Nadziei życie pełne jest dla dzieci Króla chwał


Dziękuj Mu za życie, które masz w Nim

Dziękuj Mu, za życie, które dał


Przez łaskę Bóg wybawił nas, darował życie nam

Choć sam poświęcił życie Swe, Bóg z martwych wzbudził Go

W triumfie zwyciężył śmierć, osłabia diabła moc

Tak zwyciężył Boży Syn, Jezus Chrystus Pan

Jezus Chrystus Pan


Dziękuj Mu za życie, które masz w Nim

Dziękuj Mu, za życie, które dał

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików