Dzień po dniu

Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili

Nowych sił udziela mi mój Bóg

Wiem, że Ojciec dziecię swe posili

Żyję więc bez obaw i bez trwóg

Ten, którego miłość nie ma granic

Wie najlepiej, co ma komu dać

Ból zmieszany jest z radości łzami

Znój i trud, spoczynek błogi ma


Dzień po dniu, mój Pan jest zawsze ze mną

Gotów wciąż udzielać nowych łask

On rozjaśnia moją dolę ciemną

W burzy czas posyła słońca blask

Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać

Wiernie też zadanie spełnia swe

Obietnica Jego strach usuwa

Z każdym dniem posilę siły Twe


Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę

Obietnicom Panie ufać Twym

Daj zachować w sercu wiary tyle

By nie zachwiać się w tym świecie złym

Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej

Przyjąć każdą z przeznaczonych dróg

Dzień po dniu, przez radość trud i znoje

Aż osiągnę wreszcie niebios próg

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików