Gdy Noe dryfował

Gdy Noe dryfował po wodach potopu

Wyglądał już ziemi, ze wszystkich stron

Choć już się smucił, Bóg o nim pamiętał

I zesłał swą miłość, na skrzydłach gołębich


Gołębich skrzydeł szum, zwiastuje miłość swą

To Boży jest znak, na skrzydłach gołębich


Gdy ciebie otoczą problemy i zło

Gdy będziesz samotny i braknie ci sił

Choć nie masz już wiary lecz Bóg cię pamięta

I ześle swą miłość na skrzydłach gołębich


Gołębich skrzydeł szum, zwiastuje miłość swą

To Boży jest znak, na skrzydłach gołębich

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików