Godzien o godzien jest nasz Pan

Godzien, o godzien jest nasz Pan

Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń

Godzien, o godzien jest nasz Pan

Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń


Śpiewajmy Alleluja przed Baranka Tronem

Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały Psalm

Alleluja, chwała Barankowi

On w walce jest zwycięzcą

Bóg z nami, Król i Pan


Panie mój Tyś droższy nad srebro

Ponad złoto cenniejszy skarb

Czym przed Tobą jest piękno diamentów

Czyż może Ci coś dorównać Panie mój


Śpiewajmy Alleluja przed Baranka Tronem

Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały Psalm

Alleluja, chwała Barankowi

On w walce jest zwycięzcą

Bóg z nami, Król i Pan

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików