Hosanna, Hosanna

Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć,

Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć.


Chwalcie Pana, śpiew niech brzmi

Zmartwychwstał Król i żyje dziś

Chwalcie Go, zmartwychwstał On i godzien wszelkiej czci

Chwalcie Go, zmartwychwstał On i godzien wszelkiej czci


Wielbimy, wielbimy, wielbimy Panie Cię

Kochamy, kochamy, kochamy Panie Cię


Chwalcie Pana, śpiew niech brzmi

Zmartwychwstał Król i żyje dziś

Chwalcie Go, zmartwychwstał On i godzien wszelkiej czci

Chwalcie Go, zmartwychwstał On i godzien wszelkiej czci

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików