Ja wierzę że to Jezus

Ja wierzę że to Jezus

Wierzę że On Synem Boga jest (Boga jest)

On Zmarł i Powstał aby żyć (aby żyć)

I za cenę śmierci życie dał


Wierzę że jest tu teraz (On tu teraz jest)

Stoi pośród nas (stoi poród nas)

Ma moc nas teraz uzdrawiać (Uzdrowienia moc)

Ma przebaczenia dar


Ja wierze Tobie Panie

Wierzę żeś Ty Synem Boga jest (Boga jest)

Zmarłeś i Powstałeś aby żyć (aby żyć)

I za cenę śmierci życie dać


Wierzę że tutaj jesteś (Ty jesteś tu)

Stoisz pośród nas (stoisz poród nas)

Masz moc nas teraz uzdrawić (Uzdrowienia moc)

Masz przebaczenia dar


Ja wierzę że to Jezus

Wierzę że On Synem Boga jest (Boga jest)

On Zmarł i Powstał aby żyć (aby żyć)

I za cenę śmierci życie dał


Wierzę że jest tu teraz (On tu teraz jest)

Stoi pośród nas (stoi poród nas)

Ma moc nas teraz uzdrawiać (Uzdrowienia moc)

Ma przebaczenia dar

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików