Jak wielka o Panie

Jak wielka o Panie zachodzi przemiana

Gdy przed Twym obliczem uginam kolana

Tak wielkie z mej duszy spadają ciężary

Pustynia na ogród zamienia się wiary


Klękamy a wszystko ucicha wokoło

Wstajemy a zorza otacza nam czoło (2x)


Klękamy w słabości i pełni boleści

Wstajemy by z mocą ogłaszać Twe wieści

Lecz po co się sami i innych krzywdzimy

Zamiast być mocni się stale martwimy


Klękamy a wszystko ucicha wokoło

Wstajemy a zorza otacza nam czoło (2x)


Wzdychamy, że troski nas ciężar przygniata

Lecz mamy modlitwę, co w Niebo ulata

Sprawiając w jej mocy odwagę i radość

Bo Ty naszym prośbom uczynić chcesz zadość


Klękamy a wszystko ucicha wokoło

Wstajemy a zorza otacza nam czoło (2x)

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików