Jest jedno Ciało

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan

Jednoczy nas w duchu, byśmy razem szli

Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz

W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę


Jesteśmy ludem Króla Chwał

Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem

By ogłaszać Jego cześć

Jesteśmy ludem Króla Chwał

Jego świętym narodem, wielbijmy Jezusa

On jest Królem całej ziemi tej

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików