Jesteś Święty

Jesteś Święty

Wszechmogący i godzien czci

Chcę iść z Tobą, Chcę Cię słuchać

Chcę Cię kochać każdego dnia


Chcę Ci śpiewać, uwielbiać

Tyś Królem, godzien wszelkiej czci

Chcę Cię kochać, wywyższać

Chcę pokłonić się przed tronem Twym


Panem panów i Królem królów Tyś

Księciem pokoju, Zbawicielem mym

Kieruj drogą mą i bądź światłem mym

Spraw bym wciąż był Twój

Ciągle przy mnie stój

Jesteś mocą mą

Kiedy jest mi źle

Dajesz siłę mi

Za to kocham Cię

Jesteś Święty, wszechmocny

I zawsze ten sam

Ty przebaczasz i kochasz

Przez łaskę Swą


Jesteś Bogiem mym

I dla Ciebie pragnę żyć

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików