Jesteśmy Panie Kapłaństwem Twym

Jesteśmy, Panie, Kapłaństwem Twym

By wielbić Majestat Twój

By ogłaszać Twoje dzieła dziś

By każdy Ciebie poznać mógł

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę

A gwiazdy oddają Ci cześć

Ty jesteś Wszechmocny, Wielki Pan

Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa


Niech Świątynia Twoja wypełni się chwałą

Niech nasze głosy Ciebie czczą

Niech Świątynia Twoja wypełni się chwałą

Niech głośno instrumenty brzmią

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików