Jezus, Jezus

Jezus, Jezus

Boży Syn, Jedyny Pan, Jezus


Twe Imię jak miód na ustach mych

Twój Duch wodą życia duszy mej

Twe słowo jak lampa dla mych stóp

Jezu, ja kocham Cię, ja kocham


Jezus, Jezus

Z grobu wstał, króluje w chwale, Jezus


Twe Imię jak miód na ustach mych

Twój Duch wodą życia duszy mej

Twe słowo jak lampa dla mych stóp

Jezu, ja kocham Cię, ja kocham


Jezus, Jezus

Święty, namaszczony Pan, Jezus


Twe Imię jak miód na ustach mych

Twój Duch wodą życia duszy mej

Twe słowo jak lampa dla mych stóp

Jezu, ja kocham Cię, ja kocham

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików