Jezus daje nam Zbawienie

Jezus daje nam Zbawienie

Jezus daje Pokój nam

Jemu składam Dziękczynienie

Chwałę z serca mego dam


Jezus siłą mą Jezus

pieśnią mego życia

Królem wiecznym On

niepojęty w Mocy Swej

W Nim znalazłem to

Czego szukałem do dzisiaj

Sam mi podał dłoń

Bym zwyciężał w każdy dzień


W Jego ranach uzdrowienie

W Jego śmierci życia dar

Jego Krew to oczyszczenie

Jego Życie chwałą nam


Jezus siłą mą Jezus

pieśnią mego życia

Królem wiecznym On

niepojęty w Mocy Swej

W Nim znalazłem to

Czego szukałem do dzisiaj

Sam mi podał dłoń

Bym zwyciężał w każdy dzień

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików