Jezus i ja

Gdy szedłem raz sam, po życia drodze w dal

Me brzemię ciążyło, zmęczony duch łkał

Tak chciałem, by ktoś był ze mną wśród bied

Nie wiedząc, że On naprzeciw mi szedł


I odtąd Jezus i ja

Wciąż ręka w rękę

Dzielimy razem trudności wszelkie

Czy radość, smutek, czy łzy

Czy deszcz, czy słońce lśni

Po wszystkie me dni, mój Jezus i ja


Ach, długi to szlak, do niebios jasnych bram

Choć wąski lecz prosty, tak przyrzekł mój Pan

Nie martwię się już, wszak drogę On zna

Idziemy we dwóch, mój Jezus i ja


I odtąd Jezus i ja

Wciąż ręka w rękę

Dzielimy razem trudności wszelkie

Czy radość, smutek, czy łzy

Czy deszcz, czy słońce lśni

Po wszystkie me dni, mój Jezus i ja


Wciąż będę Go czcił, za ten miłości dar

Wciąż będę w krąg głosić, Bóg kocha bez miar

Chcę przy Nim wciąż trwać, On szczęście mi da

Na wieki wśród chwał, mój Jezus i ja


I odtąd Jezus i ja

Wciąż ręka w rękę

Dzielimy razem trudności wszelkie

Czy radość, smutek, czy łzy

Czy deszcz, czy słońce lśni

Po wszystkie me dni, mój Jezus i ja

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików