Jezus jest mym Panem

Jezus jest mym Panem

Jezus znalazł mnie

On mnie wyrwał z tego świata

Bym Mu służyć mógł


Tak, tak, tak o Panie mój

Dzięki, dzięki Ci


On mi podał rękę i wybaczył

To co mnie wiodło na bezdroża

I przepaści dno


Tak, tak, tak o Panie mój

Dzięki, dzięki Ci


Widzę piękno świata, czuję miłość tą

Którą Jezus mnie otacza

Widząc słabość mą


Tak, tak, tak o Panie mój

Dzięki, dzięki Ci


Teraz pomyśl o tym, rozważ w sercu Twym

Czy dla ciebie Jezus Chrystus

Przyjacielem jest


Tak, tak, tak o Panie mój

Dzięki, dzięki Ci


A jeżeli pragniesz uwolnionym być

Dołącz głos swój do mojego

Śpiewaj ze mną tak


Tak, tak, tak o Panie mój

Dzięki, dzięki Ci

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików