Już czas najwyższy

Już czas najwyższy, aby Boża chwała

Głośno brzmiała dziś w świątyni Jego Ducha

Więc bądź gotowy już

Uwielbienia przynieś pieśń

Boża chwała dziś wypełnia miejsce to


Chwalmy Go, tak chwalmy Go (3x)


Bóg stale mieszka w chwałach swego ludu

Pragnie byś Go wielbił, On to powie ci

Więc bądź gotowy już

Uwielbienia przynieś pieśń

Boża chwała dziś wypełnia miejsce to


Chwalmy Go, tak chwalmy Go (3x)

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików