Każdy dzień z Jezusem

Każdy dzień z Jezusem, jest słodszy niż miniony dzień

Każdy dzień z Jezusem, rozprasza smutku cień

Jezus mój mnie zbawił, oczyścił serce

Z grzesznych drgnień

Każdy dzień z Jezusem, jest słodszy niż miniony dzień


Zawsze być z Jezusem, i w Jego prawdzie wiecznie trwać

Zawsze być z Jezusem, u Jego boku stać

On nas poprowadzi, w dom Ojca swego w górę tam

Zawsze być z Jezusem, wszak On mój Zbawca jest i Pan

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików