Kto się w opiekę

Kto się w opiekę poda Panu swemu

A całem sercem szczerze ufa Jemu,

Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,

Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.


Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje

I w zaraźliwém powietrzu ratuje;

W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,

Pod Jego pióry uleżysz biezpiecznie.


Stateczność Jego, tarcz i puklerz mocny;

Za którym stojąc na żaden strach nocny,

Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,

Którymi sieje przygoda w dzień biały.


Ztąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,

Ztąd drugi tysiąc, ciebie nie dosięże,

Miecz nieuchronny, a ty przedsię swemi

Oczyma ujrzysz pomstę nad grzesznemi.


Iżeś rzekł Panu: Tyś nadzieja moja,

Iż Bóg nawyższy jest obrona twoja;

Nie dostąpi cię żadna zła przygoda

Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.


Aniołom swoim każe cię pilnować,

Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować

Na ręku będą, abyś idąc drogą

Na ostry kamień nie ugodził nogą.


Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych

I po padalcach deptał niecierpliwych;

Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz

I na ogromnym smoku jeździć będziesz.


Słuchaj, co mówi Pan: kto mię miłuje,

A ze mną sobie szczerze postępuje —

Ja go téż także w jego każdą trwogę

Nie zapamiętam i owszem wspomogę.


Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,

Ja z nim w przygodzie, ode mnie obrony

Niech pewien będzie szczęścia i zacności,

I lat sędziwych, i méj życzliwości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików