Ktoś cię dzisiaj woła

Ktoś cię dzisiaj woła, ktoś cię dzisiaj szuka

Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń

Ucisz się, zatrzymaj, próżno go nie mijaj

Nie lekceważ znajomości tej


Woła cię, szuka cię

Czy nie wyjdziesz dzisiaj mu naprzeciw

Skończy się, skończy się

Czas zawarcia znajomości tej


Pytasz: kto być może, kto w takiej pokorze

Dla mnie właśnie dzisiaj zbliża się

To Bóg, Pan przestworzy, Chrystus Pan, Syn Boży

On dopomóc tobie dzisiaj chce


Woła cię, szuka cię

Czy nie wyjdziesz dzisiaj mu naprzeciw

Skończy się, skończy się

Czas zawarcia znajomości tej


Woła cię z daleka, czemu nie zaczekasz

Tracisz czas bezcenny dzień po dniu

On Panem radości, w sercu twym zagości

Ubogaci całe życie twe


Woła cię, szuka cię

Czy nie wyjdziesz dzisiaj mu naprzeciw

Skończy się, skończy się

Czas zawarcia znajomości tej

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików