Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan

Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan?

I któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg?

On twierdzą naszą jest i pewnym wybawieniem

Dzień po dniu na nowo pomoc swoją śle


Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan?

I któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg?

Opoką naszą jest, On tarczą i warownią

Która wciąż od wieków aż na wieki trwa

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików