Ludu mój, ludu

Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?

Jam cię wyzwolił z mocy faraona,

a tyś przyrządził krzyż na me ramiona!


Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?

Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,

tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.


Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?

Jam ciebie szczepił winnico wybrana,

a tyś mnie octem poił, swego Pana.


Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?

Jam ci dał berło Judzie powierzone,

a tyś cierniową wtłoczył mi koronę.


Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?

Jam cię wywyższył między narodami,

a tyś na krzyżu zrównał mnie z łotrami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików