Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam

Miłość Bożą w sercu swym - dzisiaj mam

Tą miłością coraz bardziej kocham Cię

W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał

Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam


Radość Bożą w sercu swym dzisiaj mam

Tą radością coraz bardziej cieszę się

W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał

Bo radość Bożą w sercu swym dzisiaj mam

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików