Mocno wierzę w Niebo

Mocno wierzę w niebo

W którym mieszka Ojciec Bóg

Wierzę też w Jezusa

Który wyrwał mnie z mych wszelkich trwóg


Wykonało się rzekł nasz Pan

Gdy na krzyżu za nas zmarł

Wykonało się rzekł nasz Pan

Gdy swe życie za nas dał

Wykonało się rzekł nasz Pan

Gdy na krzyżu za nas zmarł

Wykonało się rzekł nasz Pan

Gdy swe życie za nas dał


Mocno wierzę w niebo

W którym mieszka Ojciec Bóg

Wierzę też w Jezusa

Który wyrwał mnie z mych wszelkich trwóg


Pan okazał nam łaskę swą

Gdy na krzyżu za nas zmarł

Pan okazał nam łaskę swą

Gdy swe życie za nas dał

Pan okazał nam miłość swą

Gdy na krzyżu za nas zmarł

Pan okazał nam miłość swą

Gdy swe życie za nas dał


Mocno wierzę w niebo

W którym mieszka Ojciec Bóg

Wierzę też w Jezusa

Który wyrwał mnie z mych wszelkich trwóg

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików