Módl się mój bracie

Módl się mój bracie z poranku

Módl się i w jasny dzień

Módl się mój bracie wieczorem

Rozproszysz duszy cień


Bóg odpowiada z poranku

Bóg słyszy w jasny dzień

Bóg odpowiada wieczorem

Rozprasza duszy cień


Jezus przyjść może z poranku

Może przyjść w jasny dzień

Jezus przyjść może wieczorem

Rozproszy duszy cień

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików