Mój Jezus

Mój Jezus Królem królów jest

Mój Jezus władać będzie wciąż

Królestwo Jego wiecznie trwa

On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już


On dał mi całkiem nowe życie

Uczynił mnie dzieckiem światłości

Dziedzictwem Swym obdarzył mnie

Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg


On wziął na Siebie moje winy

On wyrwał mnie z królestwa ciemności

Choroby wszystkie wziął na siebie

I już nie muszę się niczego bać

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików