Mój Mistrzu

On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg

A idąc uczył kochać i przebaczać

On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg

Pochylał się nad tymi, którzy płaczą


Mój Mistrzu, przede mną droga

Którą przebyć muszę tak, jak Ty

Mój Mistrzu, wokoło ludzie

Których kochać trzeba, tak jak Ty

Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar

Wziąć w ramiona, tak jak Ty

Mój Mistrzu, poniosę wszystko

Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty


Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,

A On nas uczy kochać i przebaczać.

I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg,

Pochylać się nad tymi, którzy płaczą


Mój Mistrzu, przede mną droga

Którą przebyć muszę tak, jak Ty

Mój Mistrzu, wokoło ludzie

Których kochać trzeba, tak jak Ty

Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar

Wziąć w ramiona, tak jak Ty

Mój Mistrzu, poniosę wszystko

Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików