Mów do mnie Panie

Mów do mnie, Panie

Chcę słyszeć Cię

Przyjąć od Ciebie

Co masz dla mnie

Nie chcę się chować

Lecz w Tobie skryć

W cieniu Twym, Panie

Chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz

Przed Tobą dziś możemy stać

Dzięki łasce

Nie dzięki nam samym

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików