My chcemy za Jezusem iść

My chcemy za Jezusem iść

Na każdy dzień, w ślad za Nim iść

My chcemy za Jezusem iść

My chcemy za Nim iść


My chcemy dla Jezusa żyć

Na każdy dzień dla Niego żyć

My chcemy dla Jezusa żyć

Dla Niego chcemy żyć


Pan Jezus naszym Zbawcą jest

Na każdy dzień On Zbawcą jest

Pan Jezus naszym Zbawcą jest

On naszym Zbawcą jest

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików