Nasz Pan króluje

Nasz Pan króluje, nasz Pan króluje

Nasz Pan króluje, niech świat cieszy się

Niech świat cieszy się, niech świat cieszy się

Ludziom pokój dać chce Król, nasz Pan


W obliczu Jego spłonie zło, wrogości ogień zgaśnie

Nienawiść niczym lód topnieć będzie krusząc chłód


W obecności, Panie Twej

Niebiosa głosić chwałę chcą, ogłaszać sprawiedliwość

Dla Ciebie, Panie, więc ponad niebo ziemię chcę

Wywyższać Cię

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików