Nazareński śliczny Kwiecie

Nazareński, śliczny Kwiecie,

- Co rozkoszą jesteś nieba!

Co Ty robisz na tym świecie,

- Gdzie przybrałeś postać chleba.

Czemuż Jezu, o mój Panie,

- Serce niewdzięcznikom dałeś?

Czemuż dziwne Twe kochanie

- Na ten nędzny świat wylałeś?


Cóż jest człowiek, że dla niego

- Ty się, Panie, dałeś cały;

Że mu drzwi do Serca Swego

- Otwierasz, o Królu chwały.

Ach, to Serce Twe na ziemi

- Co tak ludzi ukochało,

Cóż znajduje między nimi,

- Cóż od świata pozyskało?


Tylko wzgardą, zapomnieniem

człowiek Tobie się odpłaca

Poi Serce Twe cierpieniem

i od Ciebie się odwraca.

Chociaż Serce Twoje wzywa,

Choć wyciągasz boskie dłonie,

Każdy Tobie się wyrywa

i w przepaści grzechów tonie.


Jako niegdyś na Golgocie

- "Pragnę!" usta Twe wołały,

Tak Twe Serce dziś w tęsknocie

- "Pragnę!" woła na świat cały.

I przed Tobą tłum się snuje,

- A nikt Ciebie nie rozumie,

Nikt z Twym Sercem nie współczuje,

- Ciebie kochać nikt nie umie.


Dobry Jezu, o mój Panie,

- Ulecz świata zaślepienie,

W Twego Serca świętej Ranie

- Daj nam znaleźć nawrócenie.

Na świat cały z Serca rany

- Rozrzuć ogień Twej miłości,

Byś od wszystkich był kochany

- Na tej ziemi i w wieczności

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików