Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce

Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń


Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!

Jezus! Tylko Jezus Panem jest!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików