O Panie mój Ty wiesz

O Panie mój Ty wiesz, jak bardzo ufam Tobie

I szukam Cię, co dzień, bo niczym jestem ja

Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu

Że ludziom chcesz do serc, Swe miłosierdzie wlać


O Panie mój Ty znasz, gorące serce moje

Podnoszę głos co dzień, by wielbić imię Twe

Na nowo wciąż chcę Ci wyznawać, żeś mi Panem

I prosić Cię, byś sam kierował życiem mym


O Jezu mój, Ty chcesz bym ufał tylko Tobie

I szukał Cię co dzień, bo niczym jestem sam

Tyś odpocznieniem mym, Tyś drogą, prawdą, życiem

O Jezu proszę przyjdź i napełń Duchem Swym


O Panie mój przyjm cześć i chwałę serca mego

Uwielbiam Cię co dzień, boś godzien tego jest

Stworzenie Twe i dziś niech śpiewa Alleluja

Bo żyje Pan, nasz Bóg, więc uwielbiamy Go

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików