O świętej Annie

Witaj Pani, Matko Matki Jezusa Pana,

Anno święta, tyś od Boga sierotom dana

Za patronkę w potrzebie,

Aby zawsze od ciebie

Pomoc mieli, żyć weseli,

O Anno święta!


Wszak są jawne po kościołach twe święte czyny.

Wyznają ci, co doznają twojéj przyczyny,

Bo kto cię wzywa szczerze,

Pewny skutek odbierze

W swém żądaniu, łask doznaniu,

O Anno święta!


Anno święta, wszak u Boga ty możesz wiele,

Zjednaj to nam zgromadzonym w świętym kościele,

U Jezusa miłego,

Dar miłosierdzia jego,

A Maryja niech nam sprzyja,

O Anno święta!


Na wojnach, w wodzie tonący i w różnéj trwodze,

Ma ratunek w niebezpiecznéj zbawienia drodze,

I rodzące matrony,

Doznają twéj obrony,

Łaskawości i litości,

O Anno święta!


Do twéj o Matko opieki i ja ubogi

Uciekam się ja, o Pani, pod twoje nogi,

Serce, myśli i słowa,

Weź babko Jezusowa,

A rządź nami jak sługami,

O Anno święta!


A gdy przyjdzie ów straszliwy moment przy zgonie,

Miéj o Matko! dusze nasze w swojéj obronie:

Wstawiaj się do Sędziego

Wespół

Niech przez ciebie będziem w niebie,

O Anno święta!


A potém cię z twoją Córką, z jéj miłym Synem

Jezusem Panem a wnukiem twoim jedynym

Niech chwalimy na wieki, z twéj nad nami opieki,

Ze wszystkimi wybranymi,

O Anno święta!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików